Accu’s en het onderhoud ervan

ACCU-INBOUW

– Laat uw accu’s altijd installeren door een goed geschoolde rolstoel- of scootermonteur.
  Deze beschikt over de benodigde kwalificatie en gereedschappen om de inbouw veilig en correct uit te voeren.

– Voor rolstoelen en scooters zijn normaal twee accu’s met 24-volt serieschakeling nodig.
  Gebruik nooit tegelijkertijd accu’s van verschillende fabrikanten of met verschillende technologieën, of accu’s waarvan de datumcodes niet overeenkomen.
  Gebruik nooit gelaccu’s in combinatie met AGM-accu’s.

– Laad accu’s voorafgaand aan het gebruik altijd volledig op.

– Neem de inbouw- en ingebruikname-instructies van de fabrikant van uw rolstoel of scooter in acht.INLOOPPERIODE

Actieve gebruikers van elektrische rolstoelen laden en ontladen hun accu’s dagelijks (diepe ontlading).
Voor deze strikte toepassing is een uniek accu-ontwerp noodzakelijk dat bij een eventuele geringe begincapaciteit een langere levensduur biedt.
De prestaties van een gelaccu verbeteren zodra de accu 15 tot 20 keer ontladen en hierna weer opgeladen is.
Deze inloopperiode is noodzakelijk om de accu volledig te activeren voor maximale prestaties en een langere levensduur.
Zodoende kunnen het bereik en gebruiksduur van uw rolstoel of scooter in het begin nog toenemen door het gebruik ervan.WANNEER MOETEN ACCU’S OPGELADEN WORDEN?

– Laad de accu’s dagelijks op.

– Met behulp van de lader die u bij uw rolstoel of scooter meegeleverd is, kunnen de accu’s ‘s nachts volledig worden opgeladen.
  Dankzij de huidige intelligente laders is overladen van de accu’s geen probleem meer, aangezien de laders uitgerust zijn met een spanningsbegrenzing
  en automatisch worden uitgeschaked. 
  Bij verzegelde gelaccu’s en AGM-accu’s is er geen spraken van het “Use it or lose it” effect (ook wel geheugen genoemd), waarbij de
  capaciteit afneemt wanneer de accu langere tijd niet word gebruikt.RICHTLIJNEN VOOR CORRECT OPLADEN

– Gebruik de automatische lader van de fabrikant van de rolstoel of scooter voor het routinematig laden.

– Gebruik voor gesloten gelaccu’s en AGM-accu’s nooit een lader die bedoeld is voor autoaccu’s of voor natte accu’s, aangezien ze daardoor beschadigd raken.

– De ontladingsdiepte is van invloed op het aantal mogelijke laadcycli.
  Hoe harder een accu moet werken, hoe korter de levensduur is.

– Voorkom zeer diepe ontladingen en ontlaad uw accu’s nooit volledig.

– Laat uw accu’s nooit gedurende langere tijd in ontladen toestand.

– Laad een ontladen accu zo snel mogelijk op!

– Gebruik uw accu’s niet bij een gering laadniveau zonder de accu’s regelmatig volledig op te laden.OPSLAG EN ONDERHOUD

– Sla uw accu’s ALTIJD in VOLLEDIG OPGELADEN TOESTAND op.

– Controleer alle opgeslagen accu’s eenmaal per maand en laad deze zo nodig op.

– Volledig opgeladen gelaccu’s en AGM-acu’s kunnen hun lading tot zes maanden vasthouden, maar moeten altijd worden opgeladen voorafgaand aan het gebruik.

– Indien een elektrische rolstoel of scooter gedurende meer dan twee weken niet wordt gebruikt, moeten de accu’s eerst opgeladen en vervolgens ten behoeve van
  opslag losgekoppeld worden.

– Vermijd bij de opslag extreem hoge en lage temperaturen.

– Bij gesloten gelaccu’s en AGM-accu’s hoeft er geen water te worden bijgevuld
  Eventuele problemen met betrekking tot de prestaties dienen te worden verholpen met een goed geschoolde rolstoel- of scootermonteur.VEILIGHEID

Accu’s kunnen gevaarlijk zijn.
– Het laten vallen van gereedschap op de accupolen of het aanraken van de accupolen met een horloge of armband kan leiden tot elektrische schokken, vonken
  rook, brand en zelfs tot een explosie.  

  WEES DUS UITERMATE VOORZICHTIG MET HET IN DE BUURT ZIJN VAN BLOOTLIGGENDE ACCUPOLEN

– Accu-aansluitingen, -polen en aanverwant toebehoren bevatten lood en loodverbindingen alsmede andere chemicaliën waarvan in de staat Californië bekend is
  dat deze kankerverwekkend zijn en geboorteafwijkingen en andere voortplantingsschade veroorzaken.
  Was uw handen na contact met deze onderdelen zorgvuldig.

– PROBEER NIET DE AFSLUITDOPPEN (ventielen) TE OPENEN!

 WEES VOORZICHTIG! Accu’s produceren explosieve gassen.
  Houd vonken, vlammen en sigaretten altijd uit de buurt van accu’s.
  Draag altijd een veiligheidsbril en gelaatsbescherming bij het werken aan of in de buurt van accu’s.
  Zorg voor voldoende ventilatie.
  Monteer de accu’s niet in een luchtdicht afgesloten houder.

– Oude accu’s worden beschouwd als “gevaarlijk chemisch afval” en moeten worden gerecycled via een officieel
  inzamelpunt om belasting van het milieu te voorkomen.
  Loodaccu’s zijn nagenoeg volledig recyclebaar.
  Lever uw oude loodaccu’s in bij uw leverancier.
  In de meeste landen is het verboden dergelijke accu’s via het normale huisvuil af te danken,  

%d bloggers liken dit: